Devolució

Per realitzar una devolució s'haurà de posar en contacte amb nosaltres per omplir la petició de devolució. Un cop omplerta aquesta petició, se li assignarà un nombre de devolució i haurà d'enviar la mercaderia a l'adreça que li indiquem.

Tota mercaderia ha de ser retornada en el seu embalatge original, en perfecte estat.

Té 7 dies des del lliurament de l'article per fer una devolució, en cas contrari serà rebutjada. Un cop rebuda la mercaderia i comprovada que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l'import si així és indicat.

Les despeses de transport originades per la devolució aniran a càrrec del client.